Nástěnka

Tato nástěnka slouží pro rychlé informace pro středoškoláky a vysokoškoláky, kteří studují na institucích, kde učím. Naleznete zde nejdůležitější informace o kabinetu/katedře včetně kalendáře pedagogů, možnosti zapojení do projektů, soutěží, Erasmu atd.

GJJ – kabinet fyziky

Novinky

lorem

Konzultační hodiny

Roman Saňa (vedoucí kabinetu) –
Lenka Povová –
Pavel Beránek – kdykoliv po domluvě v mém volnu (odkaz na kalendář)
Monika Pelikánová –

Soutěže

lorem

Projekty

lorem

Maturita

lorem

GJJ – kabinet informatiky

Novinky

lorem

Konzultační hodiny

Jana Gabčanová (vedoucí kabinetu) –
Roman Saňa – lorem
Pavel Beránek – kdykoliv po domluvě v mém volnu (odkaz na kalendář)
Michala Votápková – lorem

Soutěže

lorem

Projekty

lorem

Maturita

lorem

UJEP – katedra informatiky

Novinky

lorem

Konzultační hodiny

Roman Saňa (vedoucí kabinetu) –
Lenka Povová –
Beránek Pavel – kdykoliv po domluvě v mém volnu (odkaz na kalendář)
Monika Pelikánová –

Soutěže

lorem

Projekty

lorem

Maturita

lorem