Kdo jsem?

Ahoj čtenáři. Mé jméno je Beránek Pavel a působím již nějakou dobu zejména jako pedagog a vysokoškolský lektor. Část života jsem strávil v oblasti softwarového inženýrství a vědeckou činností. Zřejmě čteš tento životopis ať se něco o mě dozvíš, tak pojďme na to :). Toto je mé curriculum vitae.

Fotografie mé osoby, rok 2019.
Typ osobnosti
Typ osobnosti: klikněte pro celý popis

Osobnostní typ Logika je docela vzácný, tvoří jen asi tři procenta populace, což je pro ně rozhodně dobrá věc, protože pro ně nic nemůže nešťastnější, než být “běžným”. Logici jsou pyšní na svou vynalézavost a kreativitu, jedinečný náhled a temperamentní intelekt. Logici, kteří jsou obvykle označováni za filozofy, myslitele nebo nepraktické profesory, stáli v průběhu historie za mnoha vědeckými objevy.

https://www.16personalities.com/cs/intp-osobnost

1991 až 2006 – dětství v Chabařovicích

Své brzké mládí jsem strávil v malinké vesničce jménem Brniště poblíž České lípy.

Obr.1: Obec Brniště u České lípy.

Tam jsem hruba vyrůstal do svých tří let. Poté jsem se odstěhoval do Chabařovic, kde doposud žiju. Jedná se o klidné město poblíž průmyslového brutalistického krajského města Ústí nad Labem.

Obr.2: Obec Chabařovice u Ústí nad Labem

Už od útlého mládí se mou vášní staly knihy a videohry, díky kterým jsem se začal více zajímat o hudbu, jazyky a informatiku. Jelikož jsem vždy více inklinoval k umění a společenským vědám než k technice, tak mým snem bylo stát se gamedesignérem videoher, kde bych využil svou lásku k umění. O tom jsem také často psal ve slohu na své základní škole v Chabařovicích (mimochodem úžasná škola, která mě připravila na studium na střední školu jak nejlépe mohla).

Obr.3: Třídní fotka v deváté třídě na základní škole v Chabařovicích.

2006 až 2010 – studium automatizace

Bohužel učitelé to zřejmě nepochopili a snažili se mě dotlačit ke studiu na průmyslovce, zaměřené na výpočetní techniku. A tak se mou středoškolskou alma mater stala Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická Resslova 5 v Ústí nad Labem. Nastoupil jsem na obor, který jsem si později zamiloval: automatizace, zaměření na počítačové aplikace. Během mého středoškolského života jsem poznal spoustu skvělých kamaradů. Zejména Honzu Kováře, který se stal mým mým životním důvěrníkem.

Obr.4: Třídní fotka v posledním ročníku oboru automatizace na Střední průmyslové škole strojní a elektrotechnické Resslova 5 v Ústí nad Labem.

2010 až 2013 – bakalářské studium

Nikdy jsem si nepředstavoval, že bych měl na více než maturitu a tak jsem nastoupil na vysokou školu s nulovým očekáváním mého postupu. Jelikož i na střední škole jsem více inklinoval k předmětům jako: psychologie, historie, literatura, tak jsem chtěl původně studovat dokumentaci památek na katedře historie. Nakonec jsem však zvolil na katedře informatiky obor Informační systémy na univerzitě UJEP v Ústí nad Labem.

Související obrázek
Obr.5: Logo přírodovědecké fakulty UJEP

Do oboru jsem se nakonec zamiloval a programování se stalo mojí vášní. V programování jsem našel určité skloubení techniky a umění, což bylo pro mě ideální.  Během studia stojí za zmínku má účast v projektu InWest, kde jsem se účastnil studentských vědeckých projektů z oblasti RFID, senzoriky a elektroautomobilů. Projektů jsem se zúčastnil ve složení s kamárady: Pavel Hronek, Martin Ševic, Pavel Kašpar, David Krulich, Karel Suchý,  Josef Šenfeld a dalšími. Za své úspěchy při studiu jsem byl i oceněn Dobrým listem komory.

pb
Obr.6: Předávání Dobrého listu komory.

Někdy v této době jsem i zjistil, že mě baví předávat dále spolužákům složité věci. Nikdy jsem předtím nepomýšlel nad kariérou pedagoga.

2013 až 2016 – magisterské studium

Na navazující magisterské studium jsem nastoupil na obor počítačové modelování ve vědě a technice na katedře fyziky. Zde jsem narazil na další zajímavé propojení – propojení informatiky s vědeckým přírodovědným výzkumem. Mojí doménou se stala samoorganizace diblokových kopolymerů pomocí disipativní částicové dynamiky.

Obr. 7: Proces samoorganizace kopolymeru z mého výzkumu, který byl publikován.

Obor jsem studoval s nejchytřejšími lidmi co znám: Jirka Škvára, Roman Saňa, Lukáš Michalec a Martin Svoboda. Vedli mě jedni z nejlepších vědeckopedagogických pracovníků, zejména: RNDr. Zbyšek Posel, Ph.D., prof. Ing. Martin Lísal, DSc., doc. RNDr. Dušan Novotný, CSc., prof. RNDr. Rudolf Hrach, DrSc., kterým opravdu vděčím za mnohé.

Během magisterského studia jsem navštívil několik vědeckých konferencích. Velkým úspěchem bylo ocenění za třetí nejlepší studentský vědecký poster na mezinárodní konferenci NanoOstrava. Za toto umístění vděčím zejména Zbyškovi Poslovi a jeho vedení při výzkumu v oblastí samoorganizace taveniny diblokových kopolymerů s omezením entropie jednoho z bloků

Srpen 2015 až leden 2018 – programátor a lektor

Během studia jsem začal pracovat jako back-end programátor v Mondelez international, kde jsem rozvíjel jejich informační systém a analyzoval firemní data.

Výsledek obrázku pro mondelez
Obr. 8: Modelez International a podnikové produkty.

Také jsem začal vzdělávat dálkové studenty na střední škole v informatice a chemii na Soukromá SOŠ 1. KŠPA s.r.o. v Litoměřicích.

Výsledek obrázku pro kspa litomerice
Obr. 9: Soukromá SOŠ 1. KŠPA s.r.o. v litoměřicích

Září 2016 až leden 2018 – doktorské studium a poprvé pedagogem

Po dokončení magisterského studia jsem nastoupil jako učitel na plný úvazek na Soukromá SOŠ 1. KŠPA s.r.o. v Litoměřicích, kde jsem začal vyučovat zejména odborné IT předměty pro prezenční studenty (programování, počítačové sítě, aj.). Práci pedagoga jsem si zamiloval a na svou činnost na škole s láskou vzpomínám. Jsem hrdý na mnohé z mých studentů, zejména Petra Fridricha, který se následně stal jedním z nejlepších studentů na naší univerzitě.

Obr. 10: Třída mých ajťaků, které jsem dva roky mučil programováním.

Na doktorátu jsem se věnoval zejména samoorganizaci gradientních kopolymerů, kterou jsem začal simulovat na grafických kartách. V rámci doktorátu jsem začal vyučovat následující předměty: počítačovou grafiku a zpracování obrazu, částicové modelování. Zároveň jsem nastoupil jako lektor na katedru informatiky, kde jsem vyučoval a stále vyučuji následující předměty: algoritmizaci a programování, gamestudies a gamifikaci, softwarové inženýrství a evoluční modelování. Jeden z mých největších úspěchů během studia bylo vyšplhání slavné K2 se spolužáky: Monikou Benkockou, Klárou Jirounkovou a Stráčou.

Obr. 11: Výstup na slavný K2 na univerzitě UJEP.

Také jsem nastoupil na dálkové studium na Provozně ekonomickou fakultu ČZU v Praze na obor veřejná správa a regionální rozvoj, kde jsem se pod vedením Ing. Ulmana, Ph.D. věnoval problematice rozvoje chytrých měst a jak tomu může informační management pomoci.

2018 až říjen 2018 – vědecká činnost

Svou činnost na 1. KŠPA jsem ukončil kvůli nabídce na práci na Akademii věd. Druhý rok studia doktorátu jsem strávil jako výzkumný a vývojový pracovník na Ústavu chemických procesů AV ČR. pod vedením profesora Lísala v projektu VIMMP. Také jsem začal pracovat na katedře informatiky PřF UJEP jako vědecký pracovník v projektu UNIQSURF.

Výsledek obrázku pro ústav chemických procesů av čr
Obr. 12: Vědecký ústav ÚCHP AV

V projektu VIMMP jsem se zabýval metodami Coarse-Grainingu atomárních systémů. Během svého působení jsem zkoumal vliv Force-matchingu a iterativních metod na viskozitu a difuzi tekutin.

Říjen 2018 – do dnes – zpátky jako pedagog a lektor

Po necelém roce práce jako vědecký pracovník jsem se rozhodl svou činnost ukončit. Zjistil jsem, že nejsem dobrý vědec a jsem daleko lepší učitel. S tím došlo i k ukončení doktorského studia na katedře fyziky. Začal jsem učit na následujících školách:

  • Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem (výuka fyziky a informatiky)
  • Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice (výuka fyzika, informatiky, programování, elektroniky, lékařské fyziky, počítačového modelování)
  • Katedra Informatiky, Přírodovědecká fakulta UJEP (programování, algoritmizace, softwarové inženýrství, gamestudies, evoluční modelování)
  • Engeto Academy a Bee IT v Praze (výuka programování dospělých studentů)
Přijímací zkoušky 12.4. - 17.4. 2019 - GJJ
Obr. 13: Gymnázium GJJ v Litoměřicích, kde aktuálně trávím nejvíce času.

Co dále?

Aktuálně se věnuji zdokonalování didaktického umu studium na Karlově Univerzitě na Pedagogické fakultě. Také jsem začal intenzivně studovat různé MOOC kurzy a soukromé vzdělávací kurzy v oblasti IT, jazyků a managementů. To byl i impuls založení těchto stránek, kde chci své znalosti v komprimované podobě předávat dál. Zároveň tyto stránky slouží jako archiv mé výuky pro studenty a mohou mě nahradit při odchodu ze školství.

Jelikož se stále cítím špatně za přerušené doktorské studium, tak bych si rád po dokončení Karlovy Univerzity doktorské studium na nějaké škole dostudoval. Nejvíce mě láká kvantová fyzika, kvantová informatika, modelování komplexních systémů a strojové učení. Uvažuji o tom, že se pokusím uspět při přijímacím řízení na ČVUT.

Ve státním školství přestávám pomalu vidět smysl. To se ukázalo zejména s pandemickou situací Covidu. Uvažuji pomalu o soukromém vzdělávání dospělých zájemců, kde je vidět velký rozdíl v přístupu ke studiu oproti studentům ve státním školství (jak na vysoké, tak střední škole. Kvůli tomu, že nechci úplně vyjít ze cviku, tak bych rád začal alespoň částečně spolupracovat s nějakým podnikem na řešení problémů pomocí strojového učení nebo v budoucnu plně přešel do businessu.

S vědou přestat nechci. V roce 2020 mi vyšel další vědecký článek na polymerní simulace, který byl sestaven díky RNDr. Zbyškovi Poslovi z mé disertační práce ve spolupráci s italskou vědkyní Paolou Posocco. Po doktorátu bych se možná opět věnoval vědecké činnosti.